drszabodij

Dr. Szabó Irén kitüntetése

A rendezvény második napjának zárásaként immár második alkalommal adták át a Nógrád Megye Védelméért emlékérmeket, amely elismerések mellett főispáni dicsérő okleveleket is kiosztottak. Az egészségügyi válságkezelés állt annak a másfél napig tartó konferenciának a középpontjában, amely a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya szervezésében valósult meg a salgótarjáni Vármegyeházán. A hétfő délutáni és a kedd délelőtti előadásokat követően, az esemény záró momentumaként a Nógrád Vármegyei Területi Védelmi Bizottság elismeréseit, így Nógrád Megye Védelméért emlékérmeket és főispáni dicsérő okleveleket adtak át. Ez előbbi kitüntetést – ahogy arról portálunk is beszámolt – idén tavasszal osztották ki első alkalommal, majd ezt a kezdeményezést a mostani konferencia részeként folytatták. Az elismeréseket szűkebb hazánk Területi Védelmi Bizottságának elnökeként a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal vezetője, dr. Szabó Sándor főispán adta át.

Nógrád Megye Védelméért emlékérmet vehetett át Tamás Gábor rendőr alezredes a kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül. A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Tevékenység-Irányítási Központ osztályvezetője a Covid-19 világjárvány ideje alatt például koordinálta a karantén alatt álló személyek ellenőrzését. Emellett az ideiglenesen visszaállított határforgalom ellenőrzésben résztvevő rendőri és honvédségi állományt is irányította a törzs megszűnését követőn. Szintén ebben az elismerésben részesült Juhász László tűzoltó alezredes, a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság polgári védelmi főfelügyelője.

Juhász László a járvány kitörésétől kezdve az igazgatóság ezerirányú tevékenységén túl a pandémia elleni védekezéshez szükséges Nógrád vármegyei adatok pontosítását szervezte, továbbá adatszolgáltatással támogatta az országos védekezési terv elkészítését. Részt vett többek között a vármegyében működő kórházak készleteinek helyszíni felmérésében. Továbbá tagja volt annak a szervezőbizottságnak is, amely a Pilot-program keretében előkészítette és koordinálta a honvédségi oltóbuszok alkalmazását, majd azt követően megszervezte az oltási helyszíneken a technikai háttérbiztosítást is.

A zászlóalj és az Ipolypart szociális intézmény telephelye is elismerésben részesült

Nógrád Megye Védelméért emlékéremmel ismerték el Gáspár M. Levente alezredes, az MH 3. Területvédelmi Ezred 25. Keresztényszigethy Sándor Területvédelmi Zászlóalj parancsnokát, aki a Covid járvány időszakában tervezte, szervezte és irányította a zászlóalj állományának a tevékenységét, illetve abban tevőlegesen is részt vett. Az alakulat katonái egyebek mellett szűkebb hazánk kórházaiban segítették a logisztikai és betegirányítási tevékenységet, részt vállaltak az intézmények fertőtlenítési feladataiból, valamint részt vettek a járvány idején a szlovák-magyar határvédelemben a Nógrád vármegyei szakaszon.

Emellett a zászlóalj a Covid-19 miatt munkanélkülivé váltak számára életre hívott, Speciális Önkéntes Területvédelmi Tartalékos szolgálati forma keretében közel kettőszáz jelentkező kiképzését hajtotta végre a járvány idején. A döntéshozókét szintén Nógrád Megye Védelméért emlékéremmel jutalmazták az Ipolypart Integrált Szociális Intézmény Nógrád Vármegye képviseletében Bablena Péterné intézményvezetőt. Szűkebb hazánk legnagyobb, 400 férőhelyes, szenvedélybetegeket, pszichiátriai betegeket és fogyatékkal élő személyeket ellátó intézményében az infekciókontroll-szabályok betartása – a lakók mentális és pszichés állapota miatt – hatalmas nehézségekbe ütközött. Meg kellett oldaniuk, hogy az elkülönítési szabályok megvalósítása a bentlakók mentális állapotához igazodjon, illetve gondoskodniuk kellett az enyhe tüneteket mutató fertőzött betegek ellátásáról, mivel a kórházak csak a súlyos állapotban lévő betegeket tudták fogadni.

Összesen húsz főispáni dicsérő oklevelet nyújtottak át

Ezt követően a főispáni dicsérő oklevéllel jutalmazottakat szólították az elismerés átvételéért. Elsőként Forstnerné Dr. Szabó Irén aneszteziológus szakorvos, a Pásztói Margit Kórház Központi műtő és Egynapos sebészet osztályvezető főorvosa vette át az oklevelet. Őt követte Dr. Tran Ngoc Minh, a Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház Perioperatív Medicina Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztály osztályvezető főorvosa. A sort a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Salgótarjáni Katasztrófavédelmi Kirendeltsége, majd a katasztrófavédelmi igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltsége folytatta.

A következő főispáni dicsérő oklevél a Virágsziget Gondozási Központhoz került, majd Sztrémi Gábor mentőtechnikus, Dr. Nagypál Mária, a Salgótarján 8. számú házi gyermekorvosi körzetének gyermekorvosa, és Báthiné Csépe Katalin, a Nógrád Vármegyei Szent Lázár Kórház területi védőnője is megkapta ezt a kitüntetést. A következő szólított a Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya volt, ezután a kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya is oklevélben részesült.

Ez szintén elmondható Dr. Somssich Gabriella r. dandártábornokról, Nógrád vármegye rendőrfőkapitányáról, Berki Béla r. alezredesről, a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Gazdasági Igazgatóság Igazgatási Alosztályának vezetőjéről és Banga Henriettáról, a rendőr-főkapitányság Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi és Pszichológiai Csoportjának asszisztenséről.

Főispáni dicsérő oklevéllel ismerték el a 25. TVZ két katonáját, Bohács Gergő törzsőrmestert és Kapi Péter önkéntes műveleti tartalékos századost. Az oklevél átadásáért szólították Deák Tibornét, az ecsegi Könyvtári, Információs és Közösségi Hely könyvtárvezetőjét, és Hugyecz Ádám János nőtincsi polgármestert is.

Az elismerést átvehette továbbá Dr. Koós Judit, aki a bátonyterenyei 4. számú háziorvosi körzet mellett a COVID-19 pandémia idején az Ezüstfenyő Idősek Otthonát is ellátta, hasonlóképpen Dr. Bencze Sándorhoz, aki a salgótarjáni 7. számú háziorvosi körzeten túl a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Gondviselés Háza – Baglyaskő Időskorúak Otthonát is ellátja. A főispáni dicsérő oklevéllel kitüntetettek sorát Holes Istvánné, a balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház dolgozója zárta.

Az életünk már biztos nem lesz olyan, mint a Covid előtt

Közös koccintással köszöntötték az elismerteket, ahol Feketéné dr. Zeke Ildikó vármegyei tiszti főorvos pohárköszöntője során kifejtette, hogy a konferencia résztvevőinek, illetve az elismerteknek véleménye szerit gyorsan eltelt a Covid-19 világjárvány sújtotta három év. Hozzátette: ugyanakkor ez alatt az időszak alatt hihetetlen szituációk is előfordultak, amelyek közül a másfél napos rendezvény során többet is hallhattak az előadások látogatói.

– Én azt gondolom, hogy az életünk már biztos nem lesz olyan, mint korábban. Van egy Covid előtti időszak, illetve van most, a Covid után, és volt közben ez a három év. Sok mindent tanultunk, sok szakmai tapasztalatot szereztünk, mindenki a saját szakterületén. Én azonban mégis azt tartom a legnagyobb értéknek, hogy mi együtt tudtunk működni – szólt a megjelentekhez a vármegyei tiszti főorvos, aki aláhúzta, hogy ennek az együttműködésnek köszönhető, hogy a szóban forgó három évet át tudták vészelni. Feketéné dr. Zeke Ildikó azt is elárulta, hogy már felkészültebbnek érzi magukat. Zárásként elmondta: a Covid-19-hez hasonló pandémia száz évente egyszer fordul elő. Mint fogalmazott, ezért úgy véli, hogy a mi életünkben remélhetőleg már nem lesz több ilyen, de azzal a sok tapasztalattal, együttműködéssel és beszélgetéssel gazdagabbak lettek a nehézségek ellenére is.

Forrás: nool.hu

A díjazottak egyike, Forstnerné Dr. Szabó Irén kolléganőnk 1999. január 01. óta dolgozik a Pásztói Margit kórház intézményében. Jelenleg a Központi műtő és egynapos sebészet vezetője, aneszteziológus, intézeti higiénés főorvos. A Covid-19 járvány idején a Központi műtő és az egynapos sebészet nem, vagy csak csökkent kapacitással tudott működni, ezért a Főorvosnő részt vállalt szinte minden olyan feladatban, ami a járvány miatt felmerült. Az oltási programban mindig számíthatott rá az intézmény oltóorvosként, valamint az oltási kampány szervezésében, irányításában is tevékenyen részt vett. Sikertörténetnek könyveljük el, hogy az intézményben kezelt, járványon átesett betegek 100%-a meggyógyult, nem veszítettünk el egyetlen beteget sem, és ez a szakdolgozók mellett főorvosnő elhivatott, lelkiismeretes munkájának is köszönhető. Számíthattunk rá az ügyeleti ellátásban, mindamellett, hogy kirendeléssel folyamatosan segítette a vármegyei kórház aneszteziológiai-intenzív terápiás ellátását. A Covid-19 járvány ideje alatt főorvosnő teljes odaadással, nagyfokú empátiával, munkaidőt és fáradságot nem ismerve, maximális helytállással példát mutatott a kollégáknak.

Gratulálunk Főorvosnőnek az elismeréshez!