EFOP-1.8.21-18-2019-00051

Infekciókontroll tevékenységek 
gyakorlati megvalósítása 
a pásztói Margit Kórházban
 

Kedvezményezett neve: Margit Kórház Pásztó 

Megvalósítás kezdete: 2020. április 01.

Megvalósítás vége: 2021. március 31.

Támogatás mértéke: 100 %

Támogatási összeg: 55.679.633 Ft

Projekmenedzser: Petre Zsuzsanna

 

Projekt pénzügyi vezető: Kocsis Péter

A3-as plakát

A4-es plakát

A fejlesztés bemutatása

A Pásztói Margit Kórházat több mint 100 éve alapították, legjelentősebb felújítása az ezredforduló előtt történt, melyet követően létrejött a XXI. század igényeit is kielégítő „mátrix” rendszerben működő 125 ágyas kórház. Az intézmény infrastrukturális adottságai a 2000-ben átadott új kórházi szárny és a régi épület 2004-ben történt rekonstrukciójának köszönhetően jónak minősíthetők. 2012. július 1-től megszűnt a 20 ágyas Belgyógyászat osztály, ezzel aktív fekvőbeteg ellátás az intézményben nem működik, helyette a 75 ágyas rehabilitációs osztály kapacitása 95 ágyra bővült. Megszűnt a 10 ágyas Ápolási osztály, mellyel a Krónikus Belgyógyászati osztály kapacitása 10 ággyal növekedett, így 80 ágyas lett. 2014. július 1-től a szakmai minimumfeltétel rendeletnek megfelelve a 95 ágyas rehabilitációs osztályból 2 osztály alakult ki, a 60 ágyas I. Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály, és a 35 ágyas II. Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály. 2016. február 1-től megszűnt a 2010. évtől működő otthoni szakápolási szolgálat. Jelenleg széles profilú járóbeteg szakellátás (közel 40 szakrendelés) működik, kiegészítve a járóbeteg ellátás keretében végzett nappali ellátással, az egynapos sebészeti ellátásokkal (5 szakterületen: sebészet, traumatológia, nőgyógyászat, szemészet, gasztroenterológia). 

Az intézmény vezetése elkötelezett az egészségügyi ellátás minőségének javítása mellett, az infekciókontrollal kapcsolatos tevékenységet nem rövid távú feladatként, hanem folyamatos stratégiai célként értelmezi. Projektünk kiemelt célja a szervezeti kultúra oly módon történő fejlesztése, változtatása, hogy az infekciókontrollal kapcsolatos tevekénységek, a nem kívánatos események, a fertőzések kialakulásának kivédése, hatásának csökkentése és korrigálása a mindennapi szinten beépüljön az intézmény dolgozóinak gondolkodásába, napi rutinná váljon a fertőzések megelőzésére tett intézkedések végrehajtása mind a szakorvosok, mind pedig a szakdolgozók körében. A szervezeti kultúra fenti módon történő fejlesztése érdekében az intézmény valamennyi dolgozójára kiterjedő belső képzést indítunk, továbbá lefolytatunk egy belső kommunikációs kampányt, ami a legfontosabb fertőzés megelőzéssel kapcsolatos teendőkre hívja fel a dolgozók és a kórház látogatóinak figyelmét. A projektünk stratégiai célja egy olyan szervezeti kultúra, szemlélet megteremtése a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézményekben, amelynek segítségével a dolgozók felismerik az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések kialakulásához vezető veszélyforrásokat a tevékenységek végzése során és javaslatokat fogalmaznak meg kivédésükre, lehetőség nyílik az előfordult hibák és nemkívánatos események tanulási céllal történő megbeszélésére, továbbá az intézmény vezetése aktívan közreműködik a betegellátással érintett helyiségek higiénés kockázatainak csökkentésében. Projektünk kiemelt célja a szervezeti kultúra oly módon történő fejlesztése, változtatása, hogy az infekciókontrollal kapcsolatos tevekénységek, a nem kívánatos események, a fertőzések kialakulásának kivédése, hatásának csökkentése és korrigálása a mindennapi szinten beépüljön az intézmény dolgozóinak gondolkodásába, napi rutinná váljon a fertőzések megelőzésére tett intézkedések végrehajtása mind a szakorvosok, mind pedig a szakdolgozók körében. További főbb céljaink: – Az egészségügyi ellátással kapcsolatos kockázatok feltérképezése, amely megteremti az egységes infekciókontroll kockázatértékelési rendszer bevezetésének alapját. Megtörténik továbbá a rizikó besorolás adatlap helyi, intézményi szintű bevezetése a kialakított módszertanokkal összhangban. – Valamennyi fekvőbeteg osztályon (3 osztály) kijelölésre kerülnek kapcsolattartók, felelősök, akik az infekciókontroll tevékenységek végrehajtásáért felelősséget vállalnak, továbbá részt vesznek a módszertani ajánlásokat elkészítő kiemelt projekt projektgazdája által szervezett képzéseken. A kapcsolattartó rendszer kialakítása egyúttal a szervezetfejlesztési feladatokat is jelent. – Az intézményben a helyi viszonyokra adaptálva kidolgozzuk a négy leggyakoribb egészségügyi ellátással összefüggő fertőzés megelőzésére szolgáló ellátási csomagokat. 

A projekt kezdő időpontja 2020. április 1., befejezési időpontja 2021. március 31. A projekt szakmai megvalósításában résztvevő kollégák az egyes feladatokhoz rendelten kerülnek kiválasztásra. A projekt sikeres megvalósítását tapasztalt projektmenedzser és egy pénzügyi vezető támogatja. Intézményünk eltökélt célja, hogy a projekt eredményeit a fenntartási időszakban is megtartsa, tovább vigye, melynek érdekében szükség esetén a módszertanokat továbbfejlesztjük, az infekciókontroll tevékenységben résztvevő munkatársak tudását folyamatosan naprakészen tartjuk és lehetőség szerint bővítjük.

Fotódokumentáció, galéria