Krónikus Karácsony

Karácsonyi ünnep a krónikus osztályokon.

Attól, hogy kórházban töltjük is az ünnepeket, még ugyanúgy készülünk Jézus születésére.

Dr. Faragó Artúr atya kórházlelkész és kollégáink adventban elkészítették a Váci Egyházmegye Kórházlelkészi Szolgálatának lapját, a Kísérőt. Nagy örömmel olvasták a betegek. A kórházi nővérpultokra kikerültek a betlehemek, szépen feldíszítve várják az osztályok is az ünnepet. Így könnyebb felkészülni. Két hete rendszeresen karácsonyi dalokat énekelünk a szobákban. Nagyon megrendítő volt számomra, amikor két fekvőbeteg, szinte egész nap alvó néni, a régi dallamokat felismerve, énekelt velem a szobában. Ezek a betegek az ünnepeket is a kórházban töltik, de a Kisjézus itt is megszületik, és a régi családban töltött karácsonyokra jó emlékezni.

A kórházban a szentségi ellátásra 21-én került sor minden osztályt végig jártunk nagyon sokan gyóntak, áldoztak a betegek.

December 22-én került sor a karácsonyi ünnepségre a krónikus osztályon, 23-án pedig a második emeleten lévő krónikus osztály betegeinek tartottunk a nővérekkel, dolgozókkal közösen ünnepséget. A nővérek és a műtősfiúk segítségével kisegítettük a betegeket a társalgóba, volt, akit ágyastól toltak ki. Közösen énekeltünk, verseket mondtunk. Az egyik beteg, Erzsi néni külön is énekelt nekünk. Nagyon elérzékenyültünk, sokunk szemében könny csillogott. Mi, akik a kórházban dolgozunk, nagyon sok örömet kapunk a betegektől. Végül egy igazi, falusi betlehemest tettünk be a tévébe. A betegeket egy kedves hozzátartozó adományaként bejglivel, szaloncukorral, a katolikus iskolások nekik készített rajzaival, szentképekkel ajándékoztuk meg.

Köszönöm minden dolgozó segítségét, nélkülük nem lett volna ilyen szép és meghitt, a betegek karácsonya.

Jagicza Józsefné lelkigondozó.