Margit Kórház Pásztó logó
Üdvözöljük a Margit Kórház Pásztó honlapján!
Üdvözöljük a Margit Kórház Pásztó honlapján!
ISO -9001, ISO-14001 logo
Krónikus Karácsony

Karácsony a Krónikus osztályon

Ahol a betegek kórházban töltik az ünnepeket ugyanúgy készülnünk kell vagy még jobban születésének ők is Jézus születésének megünneplésére. Ez alkalommal is kikerültek az osztályra a betlehemek, szépen feldíszítve várják az osztályok az ünnepet. A betegekkel együtt karácsonyi énekek szólnak a szobákból, már hetekkel Karácsony előtt.
December 22-én és 23-án került sor először a Krónikus osztályon, majd következő nap a Krónikus 2-es részlegen a közös ünneplésre. A nővérek és műtősfiúk kisegítették a betegeket a társalgóba, ahol közösen énekeltünk és verseket mondtunk. Valamennyien meghatódva, könnyes szemmel vettünk részt az eseményen, elgondolkodva az emberi mulandóságon.
Televíziókészülék segítségével falusi betlehemesbe kapcsolódtunk be, egy kedves hozzátartozó adományaként bejgli és szaloncukor is jutott a betegeknek. A katolikus iskolás gyerekek ezúttal is rajzokat és szentképeket küldtek ajándékba az ápoltaknak.

Köszönjük a programban részt vevő dolgozók munkáját! 
                                                                                                                                             Jagicza Józsefné  (lelki gondozó)

Mikuláscsomagot kaptak a betegek

Margit Kórház Pásztó Krónikus osztályain fekvő betegek részére az Egészséges Palócországért Alapítvány mikuláscsomagokat ajánlott fel, melyek átadására a hagyományokhoz híven 2021. december 6-án került sor. A járványhelyzetre való tekintettel kórházi dolgozók osztották szét az ajándékokat az osztályokon a betegek nagy örömére.

Ezúton is köszönjük az önzetlen felajánlást.

Keglevich Margit díjban részesültek kollégáink

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a város egészségügyi ellátása érdekében kifejtett példás tevékenységéért

Kanyóné dr. Füleki Margit

és

Szappan-Koháriné dr. Korpás Beáta

 

részére „Keglevich Margit” Díjat adományozott. Az elismerések átadására 2021. október 22-én került sor ünnepélyes keretek között.

 

KANYÓNÉ DR. FÜLEKI MARGIT

1982-ben a Semmelweis Orvostudományi Egyetem általános orvosi szakán szerzett diplomát.

1987-ben tette le a tüdőgyógyász szakvizsgát.

1985. október 01-től dolgozik a pásztói Margit Kórházban. 36 éve az intézmény egyedüli tüdőgyógyászaként szervezi és irányítja a Tüdőgondozót, a betegek teljes megelégedettsége mellett.

Az elmúlt időszakban a COVID-19 fertőzésen átesett betegek szakszerű utókezelésével jelentős többletfeladatot látott el és lát el ma is.

Az intézményhez való lojalitása, segítőkészsége, szakértelme, hosszú évek óta végzett áldozatos munkája jogosítja az elismerésre.

 

SZAPPAN-KOHÁRINÉ DR. KORPÁS BEÁTA

1982-ben a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán szerzett gyógyszerész diplomát.

Ugyanitt tette le eredményesen a szakgyógyszerész szakvizsgát.

2000. november 11-től, a pásztói Margit Kórház intézeti gyógyszerésze. 2010. január 1-től a kórház vezető főgyógyszerésze.

Munkájára jellemző a pontosság, megbízhatóság, az intézménnyel szembeni lojalitás. A fekvőbeteg osztályok változó igényeihez maximálisan alkalmazkodva a lehető legnagyobb odaadással végzi munkáját és törekszik a felmerülő problémák megoldására. A COVID-19 járvány kapcsán az oltóanyagok szállítása és tárolása során is maximális odafigyeléssel és rugalmassággal látja el többletfeladatait.

 

 

 

Gratulálunk a díjazottaknak!

Dolgozónk kapta a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Szakmai Díját

 

Siófokon 2021. szeptember első hetében megrendezésre került a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara soron következő kongresszusa. A rendezvényen került átadásra a MESZK Szakmai Díja.

A MESZK Szakmai Díj annak a kamarai tagnak adományozható, aki hívatásának képviseletével az egészség megőrzése, betegségek megelőzése, az ápolás, gondozás, betegellátás terén magas színvonalú, példaértékű eredményt ért el, valamint kimagasló teljesítményével hozzájárul az egészségügyi ellátás és a szakdolgozói tevékenység fejlesztéséhez. Minden évben megyénként egy-egy fő , továbbá országos szinten egy fő veheti át a díjat.

 

2021-ben Nógrád megyében intézményünk dolgozója Tóthné Markó Erzsébet kapta az elismerést.

Tóthné Markó Erzsébet a Belgyógyászati/Kardiológiai szakrendelés szakápolója. Számára elsődleges a betegek személyre szabott ellátása, a szakma szabályainak maximális betartásával. Szakmai munkáját a betegek és szakdolgozók iránti maximális elkötelezettséggel végzi. Folyamatosan képzi magát, konferenciákra előadásokkal készül Ápolói képesítése mellett Onkológiai szakápolói képesítést is szerzett. Oktatási Bizottság elnökeként is tevékenykedett a területi szervezet életében, amely feladatot is maximálisan, aktívan végezte, segítve a Szervezet tudományos munkáját. 2007 óta a Nógrád megyei Területi szervezet járó beteg ellátásért felelős alelnöke.

Az egészségügyi szakmára széleskörű rálátással bír, amit úgy a saját tevékenységében, mint mások segítésében, támogatásában is hasznosít. Munkájára, építő jellegű javaslataira, segítő támogatására mindig számíthatnak munkatársai és munkahelyi vezetői. Megbízhatósága, szakmai és emberi rátermettsége tette érdemessé kitüntetés adományozására. Aktivitása, magas szintű szakmai tudása alapján került sor a jelölésére.

 

Gratulálunk kitüntetéséhez!

Semmelweis nap 2021.

 

A COVID-19 járványhelyzet korlátozó intézkedéseinek enyhítése után intézményünkben ismét hagyományokhoz híven megrendezésre került a Semmelweis napi ünnepség, mely egyben az egészségügyi dolgozók hivatalos ünnepe is.

 

Főigazgató úr beszédében is kiemelte az elmúlt időszak rendkívüli nehézségeit, mellyel valamennyiünknek meg kellett küzdeni az élet minden területén, nemcsak a szakmában. A covid-járvány egy teljesen új helyzetet teremtett, átírva minden korábbi, jól működő folyamatot, gyakorlatot. Az intézmény dolgozói közül sokaknak teljesen más, az eredeti munkakörüktől eltérő munkát kellett végeznie. A bevezetett szigorú intézkedések plusz feladatot jelentettek mindenki számára. Főigazgató és a menedzsment valamennyi munkatársnak hálás köszönettel tartozik a helytállásért, az áldozatos munkáért és lojalitásért amit a járvány idején tanúsítottak az intézmény felé.

 

A szóbeli köszöneten túl intézményünk hagyománya alapján átadásra kerültek a PÁLYAÚT ELISMERÉSBEN részesülőknek az elismerések, akik 2021. évben a következők voltak:

 

10 éves pályaút jutalomban részesültek:

 

BÓZSÁR-LAUKÓ MÓNIKA

GORTVA ZSUZSANNA

JAKUBOVICS LÁSZLÓNÉ

KÁRPÁTINÉ BORSOS CSILLA

KECSKÉS LÁSZLÓ

KLÁRIK FERENC

NAGYHÁZI SZILVIA

OLÁHNÉ BAKOCS ANDREA

PIEROG KATALIN

SÁNTA RENÁTA

VIRÁG DÓRA

 

15 éves pályaút jutalomban részesült:

 

HAJNALNÉ DANYIKÓ CSILLA

 

20 éves pályaút jutalomban részesültek:

 

FERENCZINÉ TARI TÜNDE

PERCZE ANETT

SZANDAI GÁBOR

URBÁNNÉ PINGICZER HAJNALKA

 

35 éves pályaút jutalomban részesületek:

 

BAGO ZSOLT ATTILÁNÉ

BÓZSÁR CSILLA

 

40 éves pályaút jutalomban részesületek:

 

ÉDES BERNADETT

MURNYÁK IRÉN

 

A Magyar Szakdolgozói Kamara helyi szervezete Semmelweis nap alkalmából elismerésben részesítette Markóné Bakos Editet.

Markóné Bakos Edit 1985. szeptember 1-től dolgozik a pásztói Margit Kórházban. Kezdetben a sebészeti ambulancián teljesített szolgálatot, majd 1993-tól a sebészeti osztály főnővére lett. 2011. januárjától vezeti a Nappali kórház munkáját. Napjainkban az Oltópont oszlopos tagja, szervez, irányít, adminisztrál. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara helyi elnöke.

Nagy munkabírással és jó szervező készséggel végzi mindennapi munkáját, rátermettsége lehetővé teszi az új feladatok befogadására és továbbadására. Határozott személyisége és közvetlensége példaértékű munkatársai számára. Több évtizedes szakmai múlttal rendelkezik, munkáját felelősségteljesen, pontosan végzi. Törekszik a minőségre, szorgalmas szakember. A betegekkel közvetlen, kedves ugyanakkor határozott. Bizalommal fordulhatnak hozzá a kollégák és a betegek is, mert ő mindig segítőkész és empatikus. Szakmai és emberi értékei alapján kapta a Magyar Szakdolgozói Kamara elismerését.

Végül szintén a hagyományoknak megfelelően Főigazgató Úr 3 főt igazgatói dicséretben részesített.

 

Igazgatói dicséretben részesült:

Dr. Fölföldi Marianna – reumatológus főorvos: Főorvosnő 2009. szeptembere óta vállalkozó orvosként dolgozik a Reumatológia szakrendelésen. A járvány idején rehabilitációs orvosként koordinálta az I. Mozgásszervi Rehabilitációs osztály működését, 2021. március 01-től pedig főállású dolgozónkként erősíti tovább a Mozgásszervi Rehabilitációs osztály csapatát. Fekvőbeteg osztályos és a járóbeteg szakrendelésen végzett feladatai mellett a kórházi oltópontokon is számíthatunk munkájára. Megalapozott szakmai döntései, a betegek érdekeinek maximális szem előtt tartása, az intézményhez való lojalitása és lendületes munkája miatt kapta 2021-ben az igazgatói dicséretet.

Tóthné Jancsó Mónika – népegészségügyi ellenőr: 2019-ben szerzett diplomát népegészségügyi ellenőrként, és szinte azonnal a járványhelyzet közepén találta magát. Annak ellenére, hogy Neki is, mint mindenki másnak, teljesen új volt a pandémiás helyzet, az első perctől maximális odaadással, pontossággal és profizmussal végezte az épp aktuális járványügyi feladatokat. Hónapokon át végezte a betegek és dolgozók PCR és gyorstesztelését, koordinálta a fekvőbeteg-osztályos járványokkal kapcsolatos tennivalókat, kapcsolatot tartott a megyei Tisztifőorvos Asszonnyal, kidolgozta a kórházi protokollokat, oktatta a dolgozókat a járványügyi védekezésről. Ez év januárjától szervezi és koordinálja a kórházi oltópontokon folyó munkát, folyamatosan egyeztetve az oltóanyagok szállításáért felelős szervekkel, a háziorvosokkal, valamint az oltásra jelentkezőkkel. A járvány kezdete óta valódi, pihentető szabadságon nem volt, otthonából is a szervezési feladatokat végezte és mind a mai napig végzi. A napi szintű adatszolgáltatások teljesítése, a hétvégi tesztelések és oltások miatt folyamatos készenlét mellett áll helyt fő munkahelyén, a Gasztroenterológia szakrendelésen is. Nagy teherbírása, precíz, pontos munkavégzése, a kórházzal szemben tanúsított maximális lojalitása és a járvány idején végzett többletmunkájáért méltán érdemelte ki az igazgatói dicséretet.

Pintér Ádám – mozgóőr: 2014. november óta dolgozik intézményünkben, először napi 6 órában, majd 2021. májusától 24 órás szolgálatban mozgóőrként. Munkába állásától eltöltött évek alatt többször cserélődött a Portán a kollektíva, de Ádám stabil pontként állt helyt valamennyiük mellett. Gyorsan átlátta az intézmény működését, így az újonnan érkező kollégáknak nagy segítséget jelentett tapasztalata. Bármilyen feladat adódott, semmire nem mondott nemet, készséggel elvégezte azokat. 2019. második felében a kórházi Irattárak rendbetételében vállalt plusz feladatot. A járványhelyzet többlet terhet rótt a portai dolgozókra is, a beléptetés, a fokozott ellenőrzés, az időnként türelmetlen betegek nem mindennapi kihívás elé állították a kollégákat. Ádám ezt az akadályt is ügyesen vette, kedves, barátságos jelleme megkönnyítette a járvány okozta nehéz helyzetet. A dolgozókkal való jó kollegiális kapcsolatával, a kórházzal szembeni lojalitásával, pontos, precíz munkavégzésével, kiváló munkabírásával érdemelte ki az igazgatói dicséretet.

Főigazgató Úr záró gondolatai is a köszönet és hála köré összpontosultak. Ezzel is megköszönve nemcsak a díjazottaknak, hanem a kórház valamennyi dolgozójának az áldozatos munkát. Valamint kérve őket, hogy továbbiakban is ugyanezzel az odaadással, empátiával, szaktudással, mindig a betegek érdekeinek szem előtt tartásával lássák el a feladataikat.

Mikuláscsomagot kaptak a betegek

 

Margit Kórház Pásztó Krónikus osztályain fekvő betegek részére az Egészséges Palócországért Alapítvány mikuláscsomagokat ajánlott fel, melyek átadására a hagyományokhoz híven 2021. december 6-án került sor. A járványhelyzetre való tekintettel kórházi dolgozók osztották szét az ajándékokat az osztályokon a betegek nagy örömére.

Ezúton is köszönjük az önzetlen felajánlást.

Díjátadó az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából

 

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Nógrád Megyei Területi Szervezete az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából díjazta Oláhné Bakocs Andreát a II. Mozgásszervi Rehabilitációs osztály dolgozóját.

 

Oláhné Bakocs Andrea 2002. június 1-én kezdett el dolgozni a pásztói Margit kórházban, az akkor még „régi” belgyógyászati osztályon. Nagyon sokat tanult az akkor főnővértől, és az idősebb kollégáktól, akiktől elsajátította a betegápolás alapjait. 2007-től a II. emeleten folytatta ápolói munkáját. A rábízott betegeket mindig maximálisan ellátta, figyelve egyéni szükségleteikre. Munkájában pontos, precíz, a betegekkel kedves, törődő. Lelkiismeretes, nagy empátiával és hivatástudattal rendelkezik, melyről a járványhelyzet alatt is tanúbizonyságot tett.

 

Az Ápolók Nemzetközi Napja alkalmából köszönjük áldozatos munkáját, amihez további sok erőt és kitartást kívánunk!

 

Felajánlás az oltópont dolgozói részére

Váchartyáni székhelyű Euniors ISE indított el azt a kezdeményezést, amely a SZÍVEK FÁJA elnevezést kapta.

Célul tűzték ki, hogy hetente egy kórház Covid osztályán és/vagy az Oltóponton dolgozóknak olyan ajándékcsomagot visznek, amely hétköznapi fogyasztási cikkeket tartalmaznak (kávé, tea, csokoládé, víz, gyümölcs, stb) A csomagokat az egyesület és az egyesületet támogatók finanszírozzák. A Margit Kórház Pásztó volt az ötödik kórház, amelyet meglátogatott az Egyesület.

Továbbá felállították a Szívek Fáját Váchartyán közepén, ahova a helyi papír-írószer üzletben megvásárolt Szívekkel lehet a fát felöltöztetni Az eladott szívekből befolyt összegből vásárolják az ajándékcsomagokat. A FA az Egészségügyben Dolgozókért és a Koronavírusban elhunytakért áll.

Szeretnék ezt a kezdeményezést országszerte elterjeszteni, hogy további támogatáshoz jussanak a kórházak.

Nagy örömünkre szolgált a találkozás!

Köszönjük a felajánlásokat!

TV készülékekkel lettünk gazdagabbak

A „NE DOBD KI” Alapítvány jóvoltából intézményünk 45 db 26”-32” LCD, LED televíziókat kapott, melyek a kórtermekben, közösségi helységekben kerülnek elhelyezésre. Az adományozás a Richter Gedeon Nyrt., az Ilyés Marci Rászorulókat Segítő Alapítvány és a „Ne Dobd Ki” Alapítvány állandó támogatói segítségével valósulhatott meg.

A készülékeket a „Ne Dobd Ki” Alapítványtól Ellenbacher Attila személyesen hozta el nekünk.

Köszönjük a nagylelkű és önzetlen felajánlást a betegek nevében is!

Díjazták a rendvédelmi dolgozók oltásában résztvevőket

Nógrád megye rendőrfőkapitánya dr. Somssich Gabriella rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos ünnepélyes keretek között köszönte meg 2021. április 29-én a rendvédelmi dolgozók védőoltásában közreműködők munkáját. Elismerést kapott kórházunk dolgozója is, Tóthné Jancsó Mónika népegészségügyi ellenőr.

Munkáját ezúttal is köszönve, Gratulálunk!

Margit Kórház Pásztó oltópontjain is folyamatosan oltanak

Év eleje óta folyamatosan dolgoznak a Margit Kórház Pásztó oltópontjain a munkatársaink, hogy a Covid-19 elleni védőoltást a lakosság minél nagyobb része megkaphassa. Első körben az intézet dolgozói kapták meg a védőoltást. Azóta többek között a szociális otthonok lakói és dolgozói, a háziorvosok által kiválasztottakat, a pedagógusok, a rendvédelmi dolgozók, kismamák is részesültek a védőoltásban, akiknek a száma meghaladja a több ezres nagyságrendet. Intézményünk részt vesz a lakosság tömeges oltásában is.

Az előjegyzésektől függően 3 oltópont várja az intézetbe oltásra érkezőket, akik Pfizer, AstraZeneca, Szputnyik és Sinopharm védőoltást kaphatnak az oltási tervnek megfelelően, előzetes regisztráció alapján.

A dolgozók áldozatos munkáját ezúton is köszönjük!

Élelmiszer adományokat kapott a Margit Kórház Pásztó

Az elmúlt hónapban több vállalkozó, civil szervezet, valamint magánszemélyek fogtak össze és ajánlottak fel egyebek mellett almát, pizzát, üdítőt, süteményt az egészségügyi dolgozóknak és az intézményben ápoltaknak. Az intézmény dolgozói, az ápoltak is meghatódva és nagy szeretettel fogadták az ajándékokat.

Az intézmény nevében a vezetőség köszöni a felajánlásokat!

Karácsony a Krónikus osztályon

2020-as évre rányomta bélyegét a koronavírus pandémia. A látogatási tilalom miatt, a Krónikus osztály betegei hosszú idő óta nem tudnak személyesen találkozni hozzátartozóikkal. A karácsonyi ünnepek alatt lehetőséget biztosítottunk az osztályon ápolt betegek számára, hogy telefonon, tableten keresztül beszélhessenek szeretteikkel.

A betegeket Mészáros Csaba atya látogatta meg december 22-én és kérés szerint látta el őket a szentségekkel. December 23-án került sor a karácsonyi ünnepségre, melyre a betegekkel együtt Jagicza Józsefné lelki gondozó is készült. A társalgóban felállított karácsonyfa mellett a dolgozók a betegekkel együtt énekelve tették meghitté ezt az ünnepet. Dr. Szabó Irén főorvos asszony Márai történetet olvasott fel, valamint Czímer Csabáné Zsuzsi és Czebéné Halász Vivien nővérek is vállaltak felolvasást. A megszokott – katolikus iskola diákjai által összeállított – műsor helyett a TV készüléken keresztül nézhettek meg egy falusi betlehemest az egybegyűltek. Külön örömöt okozott a betegeknek, hogy a diákok ajándékai (rajzok, szentképek, szaloncukor, sütemény) e nehéz helyzet ellenére is eljutottak a címzettekhez.

Köszönjük a programban részt vevő dolgozók munkáját!

Nógrád megye Perliczi János díjat nyert a Margit Kórház Pásztó
I. Mozgásszervi Rehabilitációs Osztálya

2020. szeptember 22-én Balassagyarmaton került sor a XIV. Nógrádi Megyenap alkalmából a Nógrád Megyei Közgyűlés által alapított kitüntetéseket és díjak ünnepélyes átadására. Nagy örömünkre a Margit Kórház Pásztó I. Mozgásszervi Rehabilitációs Osztálya elnyerte a Nógrád megye Perliczi János díját.

Nógrád Megye Perliczi János Díja adományozható a megye egészségügyi ellátása érdekében kiemelkedő tevékenységet kifejtő orvosnak, gyógyszerésznek, szakirányú végzettségű személynek, valamint példaértékű munkát végző közösségnek.

A Margit Kórház Pásztó vezetésének javaslatai között szerepelt, hogy az indulás óta folyamatosan biztosítja a magas szakmai színvonalat, amellyel országos szintű hírnévre tett szert. Az itt folyó műhelymunka eredményességét nemcsak a betegek megelégedettsége és visszajelzései igazolják, hanem az, hogy az ország legkülönbözőbb intézményei (többek között nemzetközi hírű ellátást biztosító Budai Gerincgyógyászati Központ valamint Semmelweis Egyetem Sebészeti Tanszéke, mint az Uzsoki Utcai Kórház Ortopédiai – Traumatológiai Osztálya) erre a mozgásszervi rehabilitációs osztályra irányítja betegeiket további rehabilitációs kezelésre. Sok beteg köszönheti egészségi állapotának visszanyerését az itt dolgozók lelkes és magas szakmai színvonalat nyújtó munkájának. Az I. Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály 2007. óta működik.

Gratulálunk!

Semmelweis nap a Margit Kórházban 2020.

2020. június 30-án Semmelweis napi ünnepség megtartására került sor. Az ünnepség a járványhelyzetre való tekintettel rendhagyóra sikeredett. Az ünnepség szerény keretek között a Tüdőgondozó épület mögötti részen került megrendezésre. Főigazgatói köszöntőt követően az Eger Rézfúvós Kvintett adott nagy sikerű koncertet. Semmelweis nap alkalmából a főigazgató dicséretben részesülők a hétfői vezetői értekezleten vehették át az elismerő okleveleket és a jutalmakat. Igazgatói dicséretben részesült Szappan-Koháriné Dr. Korpás Beáta főgyógyszerész, Ágasvári Henrietta fizioterápiás szakasszisztens és Jakubovics István a műszaki osztály osztályvezetője. Ugyanezen a napon a Magyar Egészségügyi Szakmai Kamara Szakmai díját Kristonné Bercsényi Katalin rendelőintézet vezető asszisztense, a helyi kamara alelnöke vehette át.

Köszönjük az egészségügyben dolgozók munkáját!

Gratulálunk a díjazottaknak!

SPORTNAP 2018. ÁPRILIS 21.

A 2018-as év az egészség és a prevenció mottóját kapja. Első lépésként április 21.-én Sportnapot rendezett a Kórház a dolgozók és családtagjaik részére.

A szervezés első lépése a helyszín keresése volt, mivel ez a szombat munkanap, így az iskolákban is van tanítás, ide nem mehettünk. Három helyszín került látóterünkbe, Cserhátszentiván, Garáb és Alsótold. A helyszínek bejárásakor az Alsótoldi vendégház tetszett meg nekünk, és minden tervezett programunkhoz is megfelelő. A helyszín megtalálása után jöttek a feladatok. Szerencsére a tulajdonos fiatalok tele vannak ötletekkel és segítő szándékkal. Közel százötven fő vett részt a sport napon. A bemelegítéstől az akadályverseny feladatainak teljesítéséig. Volt Totó, betűkeresés, íjászat, kosárra dobás, karikadobás, zsákban futás, Boccia és szalmabála gurítás. Az állomásokra felkértünk már nyugdíjas, volt kórházi dolgozókat, és önkéntes segítőket, hogy a dolgozók részt tudjanak venni a játékokban.

 

Reggelire zsíros kenyér volt, zöldségekkel. A konyha dolgozói pogácsát sütöttek, Forstner Antal és Bodrogi István pedig az ebéd elkészítését vállalta. Nagyon finom babgulyást készítettek.
A városban nagyon sok vállalkozó adományozott ajándékokat, amiket a csapatoknak az eredmény hirdetéskor adott át Dr. Boczek Tibor Főigazgató Úr.

A délelőttöt az Adrenalin Park, a délutánt lovaglás tette teljessé, az arcfestés és a csillámtetkók pedig színessé.Zatykó Péter és felesége zenéje, talpalávalóval szolgált a program zárásáig.

Köszönjük a felajánlásokat és a kollégáink munkáját!
Színes, vidám és játékos nap volt, ahol mindenki jól érezhette magát.

 

Pásztó,2018-05-28
Takácsné Salamon Katalin

     ORSZÁGOS SZAKMAI VETÉLKEDŐ

Budapest, Lurdy Ház, 2016. október 21. péntek

A főszervező a MESZK Országos Szervezete. Mellettük sok megye kamarai vezetőségi tagja segítette az előkészületeket és a lebonyolítást is. Részt vettem én is az előkészületekben, és a játékvezetésben, tesztjavításban is.

Előzmények: 2016. szeptember 07-én megtartottuk a Megyei szakmai vetélkedőt, melynek idén a Margit Kórház Pásztó adott helyet. Ezt a versenyt a Margit Kórház Pásztó „Mátra angyalai” csapata nyerte meg. Így 2016. október 21-én, lehet, hogy fáradtak voltak, de nagy igyekezettel indultak eredményesen szerepelni az országos versenyen is. Erre minden esélyük meg volt, hiszen alaposan felkészültek, több éves tapasztalat áll a hátuk mögött. Tudomásunkra jutott, hogy új feladat is lesz a korábbi évekhez képest, még arra is igyekeztek felkészülni. Szakmai gyakorlati felkészítésben a 2013. évi országos első helyezett csapat tagjai, a „Vérmes 4-es”, segítették a munkájukat, míg az újraélesztésben Reimann Attila mentőtiszt adta át tapasztalatait. Folyamatosan a támogatásomat élvezték a felkészülés és a verseny alatt is.

A verseny napjának menete: a versenyzők és szurkolóik reggel 7 órakor indultak a kórházból, tele izgalommal. A verseny a Lurdy Házban volt. A rendezvény 9 órakor kezdődött a regisztrációval. Ezután volt a megnyitó ünnepség és az általános tájékoztató. A verseny első fordulója a szakmai elméleti teszt megírása. Ezután következtek a gyakorlati részek. A mezőny eleje a reanimációval kezdett, míg a másik fele a gyakorlati feladatok végrehajtásával. Utána váltottak, így ügyesen pörgött a verseny. Az újraélesztésnél mentőtiszt értékelte a feladatot, a gyakorlati feladatoknál szakápolók.

Ebédszünet után volt az ünnepélyes megnyitó. Majd a csapatok 3 perces bemutatkozása következett. Ezután a „szókirakó”, a „tájanatómia”, és az aktivity következett. Végül a villámkérdések hangzottak el, ahol általános műveltségi ismeretekről és MESZK-et érintő tudásukról kellett számot adniuk a versenyzőknek.

Nagyon izgultam, mivel minden megyéből a legjobban felkészült csapat jött. Annyira izgultam értük, hogy a nap végére jobban elfáradtam, mint ők. Nagyon kellemes élményt nyújtott a csapat számomra, mivel jól kezelték a versenylázat. Ügyesek voltak, látszólag nyugodtak. Szépen oldották meg a feladatokat, jól tudtak csapatban dolgozni.

Amíg a feladatok eredményeinek összesítése történt, addig Ricsifiú szórakoztatta a szurkolótábort.

Már csak az eredményhirdetés maradt hátra. Az eredményeket a végéről kezdték sorolni. Egyre nagyobb izgalom fogott el bennünket, mikor már az első feléhez is elértünk, és még nem hangzott el csapatunk neve. Így volt ez, a 4. 5. helyig. Ekkor holtversenyről szóltak az értékelők. Villámkérdések döntötték el, hogy a mi „Mátra angyalai”-nk a 4. helyezést érték el. Ez nagy örömmel töltött el minket, versenyzőket, szurkolókat egyaránt. A verseny alatt folyamatosan követtük az eredményeket, így éreztük, hogy jó helyen vagyunk, mégis hatalmas öröm töltött el mindenkit a végleges eredmény láttán.

Nagy siker ez, elsősorban a négy versenyzőnek: Földiné Kovács Edit, Hajnalné Danyikó Csilla, Sánta Zoltánné, Szita Tünde Angéla. Azon túl viszont nagy dicsőség ”kis” kórházunknak is, hogy ilyen jól felkészült szakdolgozói vannak, abban a kórházban, ahol nincs aktív ellátás. Megállták a helyüket olyan csapatokkal szemben, akik intenzív osztályról, vagy sürgősségi betegellátásból jöttek. Ez, véleményem szerint még növeli is az értékét a helyezésnek. Kórházunkon túl nagy dicsőség Nógrád megyének is, hogy a pásztói kórház dolgozói ilyen szép eredményt értek el országos szintű, 19 csapattal megharcolt megmérettetésben.

A versenyzőknek szívből gratulálok, nagyon sok sikert és jó egészséget kívánok a további munkájukhoz! Kívánom, hogy még sokáig legyenek ilyen lelkesek, és jövőre menniük kell újra, megcélozva az első helyezést. Azt kívánom, hogy ugyanilyen lelkes, aktív, versenyző csapatot tudjak vinni jövőre is!

Pásztó, 2016. október 24.

Lukács Józsefné

ápolási igazgató

Dolgozónk kapta a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Szakmai Díját

 

Siófokon 2021. szeptember első hetében megrendezésre került a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara soron következő kongresszusa. A rendezvényen került átadásra a MESZK Szakmai Díja.

A MESZK Szakmai Díj annak a kamarai tagnak adományozható, aki hívatásának képviseletével az egészség megőrzése, betegségek megelőzése, az ápolás, gondozás, betegellátás terén magas színvonalú, példaértékű eredményt ért el, valamint kimagasló teljesítményével hozzájárul az egészségügyi ellátás és a szakdolgozói tevékenység fejlesztéséhez. Minden évben megyénként egy-egy fő , továbbá országos szinten egy fő veheti át a díjat.

 

2021-ben Nógrád megyében intézményünk dolgozója Tóthné Markó Erzsébet kapta az elismerést.

Tóthné Markó Erzsébet a Belgyógyászati/Kardiológiai szakrendelés szakápolója. Számára elsődleges a betegek személyre szabott ellátása, a szakma szabályainak maximális betartásával. Szakmai munkáját a betegek és szakdolgozók iránti maximális elkötelezettséggel végzi. Folyamatosan képzi magát, konferenciákra előadásokkal készül Ápolói képesítése mellett Onkológiai szakápolói képesítést is szerzett. Oktatási Bizottság elnökeként is tevékenykedett a területi szervezet életében, amely feladatot is maximálisan, aktívan végezte, segítve a Szervezet tudományos munkáját. 2007 óta a Nógrád megyei Területi szervezet járó beteg ellátásért felelős alelnöke.

Az egészségügyi szakmára széleskörű rálátással bír, amit úgy a saját tevékenységében, mint mások segítésében, támogatásában is hasznosít. Munkájára, építő jellegű javaslataira, segítő támogatására mindig számíthatnak munkatársai és munkahelyi vezetői. Megbízhatósága, szakmai és emberi rátermettsége tette érdemessé kitüntetés adományozására. Aktivitása, magas szintű szakmai tudása alapján került sor a jelölésére.

 

Gratulálunk kitüntetéséhez!