Semmelweis nap 2021.

A COVID-19 járványhelyzet korlátozó intézkedéseinek enyhítése után intézményünkben ismét hagyományokhoz híven megrendezésre került a Semmelweis napi ünnepség, mely egyben az egészségügyi dolgozók hivatalos ünnepe is.

Főigazgató úr beszédében is kiemelte az elmúlt időszak rendkívüli nehézségeit, mellyel valamennyiünknek meg kellett küzdeni az élet minden területén, nemcsak a szakmában. A covid-járvány egy teljesen új helyzetet teremtett, átírva minden korábbi, jól működő folyamatot, gyakorlatot. Az intézmény dolgozói közül sokaknak teljesen más, az eredeti munkakörüktől eltérő munkát kellett végeznie. A bevezetett szigorú intézkedések plusz feladatot jelentettek mindenki számára. Főigazgató és a menedzsment valamennyi munkatársnak hálás köszönettel tartozik a helytállásért, az áldozatos munkáért és lojalitásért amit a járvány idején tanúsítottak az intézmény felé.

A szóbeli köszöneten túl intézményünk hagyománya alapján átadásra kerültek a PÁLYAÚT ELISMERÉSBEN részesülőknek az elismerések, akik 2021. évben a következők voltak:

10 éves pályaút jutalomban részesültek:

BÓZSÁR-LAUKÓ MÓNIKA

GORTVA ZSUZSANNA

JAKUBOVICS LÁSZLÓNÉ

KÁRPÁTINÉ BORSOS CSILLA

KECSKÉS LÁSZLÓ

KLÁRIK FERENC

NAGYHÁZI SZILVIA

OLÁHNÉ BAKOCS ANDREA

PIEROG KATALIN

SÁNTA RENÁTA

VIRÁG DÓRA

15 éves pályaút jutalomban részesült:

HAJNALNÉ DANYIKÓ CSILLA

20 éves pályaút jutalomban részesültek:

FERENCZINÉ TARI TÜNDE

PERCZE ANETT

SZANDAI GÁBOR

URBÁNNÉ PINGICZER HAJNALKA

35 éves pályaút jutalomban részesületek:

BAGO ZSOLT ATTILÁNÉ

BÓZSÁR CSILLA

40 éves pályaút jutalomban részesületek:

ÉDES BERNADETT

MURNYÁK IRÉN

A Magyar Szakdolgozói Kamara helyi szervezete Semmelweis nap alkalmából elismerésben részesítette Markóné Bakos Editet.

Markóné Bakos Edit 1985. szeptember 1-től dolgozik a pásztói Margit Kórházban. Kezdetben a sebészeti ambulancián teljesített szolgálatot, majd 1993-tól a sebészeti osztály főnővére lett. 2011. januárjától vezeti a Nappali kórház munkáját. Napjainkban az Oltópont oszlopos tagja, szervez, irányít, adminisztrál. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara helyi elnöke.

Nagy munkabírással és jó szervező készséggel végzi mindennapi munkáját, rátermettsége lehetővé teszi az új feladatok befogadására és továbbadására. Határozott személyisége és közvetlensége példaértékű munkatársai számára. Több évtizedes szakmai múlttal rendelkezik, munkáját felelősségteljesen, pontosan végzi. Törekszik a minőségre, szorgalmas szakember. A betegekkel közvetlen, kedves ugyanakkor határozott. Bizalommal fordulhatnak hozzá a kollégák és a betegek is, mert ő mindig segítőkész és empatikus. Szakmai és emberi értékei alapján kapta a Magyar Szakdolgozói Kamara elismerését.

Végül szintén a hagyományoknak megfelelően Főigazgató Úr 3 főt igazgatói dicséretben részesített.

Igazgatói dicséretben részesült:

Dr. Fölföldi Marianna – reumatológus főorvos: Főorvosnő 2009. szeptembere óta vállalkozó orvosként dolgozik a Reumatológia szakrendelésen. A járvány idején rehabilitációs orvosként koordinálta az I. Mozgásszervi Rehabilitációs osztály működését, 2021. március 01-től pedig főállású dolgozónkként erősíti tovább a Mozgásszervi Rehabilitációs osztály csapatát. Fekvőbeteg osztályos és a járóbeteg szakrendelésen végzett feladatai mellett a kórházi oltópontokon is számíthatunk munkájára. Megalapozott szakmai döntései, a betegek érdekeinek maximális szem előtt tartása, az intézményhez való lojalitása és lendületes munkája miatt kapta 2021-ben az igazgatói dicséretet.

Tóthné Jancsó Mónika – népegészségügyi ellenőr: 2019-ben szerzett diplomát népegészségügyi ellenőrként, és szinte azonnal a járványhelyzet közepén találta magát. Annak ellenére, hogy Neki is, mint mindenki másnak, teljesen új volt a pandémiás helyzet, az első perctől maximális odaadással, pontossággal és profizmussal végezte az épp aktuális járványügyi feladatokat. Hónapokon át végezte a betegek és dolgozók PCR és gyorstesztelését, koordinálta a fekvőbeteg-osztályos járványokkal kapcsolatos tennivalókat, kapcsolatot tartott a megyei Tisztifőorvos Asszonnyal, kidolgozta a kórházi protokollokat, oktatta a dolgozókat a járványügyi védekezésről. Ez év januárjától szervezi és koordinálja a kórházi oltópontokon folyó munkát, folyamatosan egyeztetve az oltóanyagok szállításáért felelős szervekkel, a háziorvosokkal, valamint az oltásra jelentkezőkkel. A járvány kezdete óta valódi, pihentető szabadságon nem volt, otthonából is a szervezési feladatokat végezte és mind a mai napig végzi. A napi szintű adatszolgáltatások teljesítése, a hétvégi tesztelések és oltások miatt folyamatos készenlét mellett áll helyt fő munkahelyén, a Gasztroenterológia szakrendelésen is. Nagy teherbírása, precíz, pontos munkavégzése, a kórházzal szemben tanúsított maximális lojalitása és a járvány idején végzett többletmunkájáért méltán érdemelte ki az igazgatói dicséretet.

Pintér Ádám – mozgóőr: 2014. november óta dolgozik intézményünkben, először napi 6 órában, majd 2021. májusától 24 órás szolgálatban mozgóőrként. Munkába állásától eltöltött évek alatt többször cserélődött a Portán a kollektíva, de Ádám stabil pontként állt helyt valamennyiük mellett. Gyorsan átlátta az intézmény működését, így az újonnan érkező kollégáknak nagy segítséget jelentett tapasztalata. Bármilyen feladat adódott, semmire nem mondott nemet, készséggel elvégezte azokat. 2019. második felében a kórházi Irattárak rendbetételében vállalt plusz feladatot. A járványhelyzet többlet terhet rótt a portai dolgozókra is, a beléptetés, a fokozott ellenőrzés, az időnként türelmetlen betegek nem mindennapi kihívás elé állították a kollégákat. Ádám ezt az akadályt is ügyesen vette, kedves, barátságos jelleme megkönnyítette a járvány okozta nehéz helyzetet. A dolgozókkal való jó kollegiális kapcsolatával, a kórházzal szembeni lojalitásával, pontos, precíz munkavégzésével, kiváló munkabírásával érdemelte ki az igazgatói dicséretet.

Főigazgató Úr záró gondolatai is a köszönet és hála köré összpontosultak. Ezzel is megköszönve nemcsak a díjazottaknak, hanem a kórház valamennyi dolgozójának az áldozatos munkát. Valamint kérve őket, hogy továbbiakban is ugyanezzel az odaadással, empátiával, szaktudással, mindig a betegek érdekeinek szem előtt tartásával lássák el a feladataikat.