Kórház történet

A MÚLT

Pásztó a cserháti dombok, a Mátra hegycsúcsai, a Zagyva bal partján fekvő kisváros, évszázadok óta a régió gazdasági, kereskedelmi, művelődési és egészségügyi központja is. A több ezer éves település nyomai is megtalálhatók.

A középkorban az egyre virágzó mezőváros 1407-ben Zsigmond királytól a budai polgárokat megillető privilégiumot kapott, s polgárai már akkor is városi igényekkel éltek: iskolája, fürdője és ispotálya is volt. Ez utóbbi még nem kórház, hanem menedékház, ahol a betegek ápolása mellett a szegényekről és elesettekről is gondoskodtak, s ezt az áldozatos munkát az ispotályosok rendjéhez tartozó apácák végezték. Maga a rend Európa szerte hasonló céllal szerveződött, s a johanniták vagy örököseik a Máltai Lovagrend tagjai ma is híresek és közmegbecsülést élveznek a jótékonysági akciók szervezésével.

A török időkről és az azt követő évszázadokról egészségügyi vonatkozásban semmi jót nem lehet mondani. Különösen lesújtó adatokat találunk az 1811-es Canonika Vizitáció feljegyzései között, amelyek szerint az akkori plébános nem győzte híveit arra buzdítani, hogy idejében kérjék az orvos segítségét, s így előzzék meg a bajt.

A község és a környék életében döntő változást az 1908-ban felépült és ugyanez év szeptember 28-án megnyílt és Gróf Almássy Kálmánné sz. Keglevics Margitról elnevezett Alapítványi Margit Kórház hozott. E létesítmény műtővel, kötözővel, sterilizálóval, fertőtlenítő helyiséggel, napozókkal és kápolnával rendelkezett. Életében először ebben a kápolnában ministrált Rajeczky Benjamin professzor, világhírű zenetudós. Ebben az időben – mivel a község villanyhálózattal nem rendelkezett – készítette el édesapjával Rajeczky professzor úr az intézet központi világító hálózatának terveit. A világítás acetilénnel történt. Az eredetileg tervezett 24 ágy már 1911-ben kevésnek bizonyult, s ezért vált szükségessé a 64 beteg befogadására való bővítése. 1914-ben már röntgennel is rendelkezett a kórház, amely ebben az időben vidéki viszonylatban még ritkaságszámba ment. Az I. világháború idején hadikórházként működött.

A következő évtizedekben 1928-ban és 1939-ben újabb bővítésekre került sor. Ezek eredményeként a belgyógyászati és sebészeti osztályok mellett „százszorosan fontos volt…, hogy Pásztón a legszegényebb nógrádi és hevesi falvak központjában olyan szülőotthon létesüljön, amely biztosíték arra, hogy a gyermekhalandóság arányszáma az országosnál magasabbra itt sem emelkedik” – olvashatjuk a Heves Vármegye című újság 1939. április 8-án megjelenő számában. A kórház fennmaradt adatai szerint ezekben az években 1200-1300 beteget ápoltak a különböző osztályokon, s a végzett műtétek száma 585 volt. A betegek gyógyítását mindössze 3-4 orvos végezte.

A II. világháború után 1946-ban kezdte meg működését a kórház, a bejegyzett 19 beteget 2 orvos,7 apáca, 1 műtős altiszt, 3 takarítónő és 2 mindenes látta el.

Intézetünket 1948 októberében államosították. A háború után 1949 végén volt az első komolyabb beruházás, a szülészeti és belgyógyászati részlegek, majd 1951-ben a sebészeti osztály fejlesztése megtörtént. 1951-ben Pásztóra került a tüdőgondozó intézet, majd 1954-ben 40 ágyas gyermekosztállyal és új laboratóriummal bővítették a kórházat. 1959-ben indult a röntgen osztály, majd a 60-as évek közepétől intenzív fejlődésnek lehettünk tanúi. 1965-ben pavilonok épültek (belgyógyászati és nőgyógyászati), ekkor adták át a felújított műtőket és az ételszállító liftet.

Pásztó 1967-ben kapott új rendelőintézetet, mely az átadás pillanatától a kórházhoz tartozott. Itt kapott helyet a fogászati rendelő is, mely ellátta a járás területén az iskolafogászati teendőket is. Ebben az időben a kórház 190 ággyal rendelkezett, 256 dolgozót foglalkoztatott, jól felszerelt műtőkkel, az igényeket kielégítő kisműtőkkel, őrzőszobákkal és ambulanciákkal állt betegeink rendelkezésére. Az orvosok 2/3-a, a szakdolgozók 90 %-a rendelkezett megfelelő szakképesítésekkel.

A „VI. és VII. ötéves terv” időszakában indult a kórház rekonstrukciója, melynek eredményeképpen 1986-ban átadták a leendő új kórházat kiszolgáló létesítményt (főzőkonyha, ebédlő, raktárak, műhelyek, kazánház). Felsőbb elhatározások miatt a kórház épületének rekonstrukciója elmaradt, hosszú éveken keresztül kétséges volt a folytatás.

A Népjóléti Minisztérium Kórház-rekonstrukciós Bizottságának Munkacsoportja 1992-ben szükségesnek tartotta egy 120-130 ágyas 4 alapszakmás kiskórház új hotelszárnyának megépítését. 1993-ban az Országos Népegészségügyi Központba pályázatot nyújtottunk be „Gondozó Központ” kialakítására, mely sikeres volt, ennek eredményeképpen 1996-ban birtokba vehettük a 440 m2 alapterületű szépen berendezett és 2 háziorvosi rendelőnek is helyet biztosító gondozói központunkat.

Az országgyűlés 1994-ben címzett támogatást biztosított a kórház építéséhez. Különböző okok miatt a rekonstrukció nem kezdődhetett el. A kórház alapkőletételére 1998. december 22-én került sor. A XXI. század igényeit is kielégítő „mátrix” rendszerben működő 125 ágyas kórház ünnepélyes átadása 2000. augusztus 25-én megtörtént. Pásztó város és vonzáskörzetének 35 ezer lakosát az új rendszerben – matrix – működő aktív fekvőbeteg-ellátó belgyógyászati (belgyógyászat-gyermekgyógyászat) és sebészeti jellegű (sebészet-szülészet-nőgyógyászat) ellátásban tudtuk részesíteni. Az 5 szintes épületben a legmodernebb gép-műszer ellátottság mellett fogadtuk fekvő- és járóbetegeinket. Központi diagnosztikai részlegeink röntgen (mammográf, tomográf, átvilágító, felvételező, UH), központi laboratórium, endoszkópos labor, sebészeti, belgyógyászati, nőgyógyászati ambulanciák állnak rendelkezésre.

A régi épület rekonstrukciója befejeződött. 2004. január 26-án az épület átadása megtörtént.

Az emeleten 20 rehabilitációs ágy, 20 krónikus ágy és 10 ágyas ápolási osztály került elhelyezésre, a földszinti részen a reumatológiai szakrendelés mellett hydroterápiás, mozgásterápiás és elektroterápiás kezelések folytak.

A JELEN

 … A XXI. sz. kórháza Pásztón

A 2007 – 2013-as európai uniós ciklus ideje alatt kórházunk folyamatosan tovább fejlődött. 2010-ben került átadásra az új szakrendelő épülete. 2013-ban elkészült az új rehabilitációs szárnyépület, melynek földszintjére végre beköltözhetett a Tüdőgondozó, így megszűnt utolsó külső telephelyünk is. A 2014-15 évek folyamán további infrastruktúrális és orvostechnikai, műszerpark fejlesztésre nyílt lehetőségünk. 2016-ban elmondhatjuk, hogy korszerű, fejlett infrastruktúra és megfelelő gépműszerpark biztosított a pásztói Margit Kórházban. Ezen időszakban intézményünk fekvő és járóbeteg struktúrája folyamatosan változott. Fekvőbeteg osztályaink a jelenlegi kapacitással 2014. július 1-től működnek.

Fekvő- és járóbeteg gyógyító-ellátó, megelőző tevékenység jellemző területei

I.     MOZGÁSSZERVI REHABILITÁCIÓS OSZTÁLY

Szakmai vezető: Dr. Fölföldi Marianna

II.  MOZGÁSSZERVI REHABILITÁCIÓS OSZTÁLY

Vezető főorvos: 

2007. április 1-től intézményünk fő profilja a mozgásszervi rehabilitáció. Magasan képzett szakorvosi irányítás mellett 95 ágyon működött a Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály.

A törvényi előírásoknak megfelelve 2014. július 01 – től az osztály kettévált. A zöld épület I. emeletén működik 60 ágyon az I. Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály, míg a II. emeleten a 35 ágyas II. Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály kezdte meg működését. Mindkét osztály a megye egyik legmodernebb épületével, felszereltségével biztosítja a rehabilitációt, az egészség és szociális jólét érzetének a visszaadását. Szakorvosi felügyelet mellett jól képzett gyógytornászok, masszőrök, fizikoterápiás asszisztensek végeznek komplex általános és mozgásszervi rehabilitációt. Intézményünkben a fizioterápia és gyógytorna tevékenységek mellett hidroterápia és masszázs segíti a betegek mielőbbi gyógyulását.

Osztályaink fő profilja a degeneratív jellegű izületi megbetegedések között a gerinc betegségeinek rehabilitációja és az alsó végtagi izületi protézis műtétek korai rehabilitációja. Munkánk színvonalát jelzi az Országos Gerincgyógyászati Központtal és az Uzsoki utcai Kórház Ortopéd-Traumatológiai osztályával kialakított együttműködés, melynek keretében ezen nagy szakmai tekintélyű intézményekben kezelt betegek rehabilitációjára kiemelten javasolják intézményünket.

Kapacitásunk és szakmai repertoárunk lehetővé teszik a festői környezetben, 2-3-5 ágyas összkomfortos, valamint kiemelt színvonalú 2 ágyas (színes televízió, hűtő, telefon, internet, Billerbeck ágynemű, egyedi étkezés) kórtermekben a területen kívüli betegek kezelését is. Az osztályok kiválóan felszereltek, a rehabilitációhoz szükséges eszközök rendelkezésre állnak. 2013-ban uniós pályázat eredményeként új rehabilitációs szárnnyal bővültünk, ahol a tornaterem, fitneszterem mellett egyéb rekreációs lehetőségek is várják a gyógyulni vágyókat.

KRÓNIKUS BELGYÓGYÁSZATI OSZTÁLY

Vezető főorvos: Dr. Varga Anita

Az osztály összesen 80 ágyon két részleggel működik. Az új épület II. emeletén a belgyógyászati jellegű 20 ágyas krónikus részleg, míg a régi épület I. szintjén a 60 ágyas krónikus osztály található. Itt kerülnek elhelyezésre a hosszabb idejű kezelést igénylő, krónikus betegségben szenvedő betegek, valamint a belgyógyászati krónikus betegségben szenvedők. A rendelkezésre álló hotelfunkció biztosítja a gyógyulás lehetőségét és betegeink emberi méltóságának megőrzését.

EGYNAPOS SEBÉSZET

Vezető főorvos: Dr. Szabó Irén

Szakmai összetétel: Intézményünk egynapos sebészeti tevékenységre érvényes finanszírozási szerződéssel rendelkezik az alábbi szakmákra vonatkozóan:

  •  Gasztroenterológia
  •  Sebészet
  •  Szülészet – Nőgyógyászat
  •  Szemészet
  •  Traumatológia

Szakmai folyamatok: Tevékenységünket a kórház „Egynapos sebészeti ellátás komplex protokollja” minőségügyi dokumentum alapján végezzük. A protokoll deklarálja az ellátás célját, alapelveit, tartalmazza a szakmai programot és a teljes ellátás menetét. A folyamatszabályozás kiterjed a praeoperatív szakasz: járóbeteg szakellátás, az operatív szakasz, valamint a posztoperatív utógondozási szakasz feladataira. Az ellátás koordinálását diplomás ápoló eset menedzser végzi, a műtéti programot az aneszteziológus főorvos állítja össze. Az egynapos sebészeti ellátásokra külön struktúrát alakítottunk ki.

MŰTŐ

Vezető főorvos: Dr. Szabó Irén

A korszerűen kialakított és felszerelt műtő az egynapos sebészeti és sebészeti mátrix ellátás tevékenységekre biztosít lehetőséget. Az egységben több különálló műtő található: szeptikus, 2 db aszeptikus és nőgyógyászati kisműtő, melyekkel a sterilitási szabályok magas szinten teljesíthetőek. A műtők jól felszereltek, modern altató gépek és helyszíni röntgen-felvétel készítésére is alkalmas röntgenkészülék található.

JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS

Járóbeteg ellátás vezető főorvos: Dr. Földi András

Megújult környezetben, emberhez méltó körülmények között, korszerű informatikai és diagnosztikai eszközök segítségével fogadjuk a járóbeteg szakellátásra érkező betegeinket az új Szakrendelőben és a kórházi zöld épület földszintjén. A fő- és részállású szakorvos kollégák mellett jól képzett szakdolgozók biztosítják a megfelelő színvonalú ellátást. A rendelésekről és a rendelési időkről bővebb információt honlapunkon találnak.

RADIOLÓGIA és ULTRAHANG

Vezető főorvos: Dr. Szabados Tamás 

Az osztályon tapasztalt, nagy gyakorlattal rendelkező radiológus szakorvosok végzik a vizsgálatokat. A hagyományos röntgen diagnosztika területén a 2000-ben, majd 2010-ben teljesen felújított géppark, a 2010-ben kialakított PACS rendszer biztosítja a gyors és biztonságos vizsgálati lehetőséget. 2015 év elejétől primer digitális röntgenkészülék segíti a pontos és megbízható diagnosztizálást.

A 2010-ben beszerzésre került nagyteljesítményű színes Doppler ultrahang készülékkel a következő szervek vizsgálhatók: pajzsmirigy, máj, epehólyag, hasnyálmirigy, lép, vesék, húgyhólyag, méh, petefészek, hasi és perifériás erek, felszínes lágyrész elváltozások, csecsemő csípők, komplex izületi UH diagnosztika.

TÜDŐGONDOZÓ

Vezető főorvos: Dr. Füleki Margit

2013 őszétől a pulmonológiai szakellátás (gondozó, szakrendelés és allergológia) a kórház telephelyén, új rehabilitációs épületben zajlik. Teljesen felújított eszközpark, új analóg röntgenberendezés, sóbarlang, légzésfunkciós diagnosztikai eszközök, betegbehívó rendszer biztosítják a korszerű szakorvosi munka hátterét. A krónikus betegek számára a pulmonológiai rehabilitáció feltételei is biztosítottak.

NAPPALI ELLÁTÁS

A korszerű, a lakóhelyhez közeli betegellátást biztosítja a kúraszerű infúziós és ambuláns fizikoterápiás kezeléseket nyújtó Nappali Ellátási Egységünk, ahol szakdolgozóink ápolásszakmai és gyógytornász tevékenységeket végeznek előjegyzéssel, délelőtti és kora délutáni időpontban, megkönnyítve ezáltal a gyógyuláshoz és kezeléshez jutás feltételeit.

INTÉZETI GYÓGYSZERTÁR

Intézeti gyógyszertárunk lakossági officinája – Margit Patika – a Szakrendelő 2010-ben átadott, új épületének földszintjén található. Betegek számára rendszeres akciókkal és kedvezményekkel igyekszünk elviselhetőbbé tenni a gyógyszeres kezelés költségeit. Egészségnevelő, prevenciós szűrő programokat szervezünk. A patika a városi ügyeleti ellátásban is részt vesz.

REKREÁCIÓS KÖZPONT

2014. október 01 – én megnyitottuk Rekreációs Központunkat, ahol a betegek, kórházi dolgozók és a lakosság új építésű, kulturált, igényes környezetben vehetik igénybe az alábbi szolgáltatásokat:

  • Fitneszterem: futópad, szobakerékpár, elliptikus tréner, Flabélos, Oto Chili
  • Masszázs helyiség: Jade-köves masszázságy, masszázsfotel
  • Infraszauna: 1 db egyszemélyes és 1 db négyszemélyes szauna
  • Sóterápiás helyiség

A Rekreációs Központ az új Rehabilitációs szárny (Tüdőgondozó – fehér épület) harmadik szintjén (II. emelet) található. A szolgáltatásokat előjegyzéssel lehet igénybe venni. Előjegyzés kérhető nyitvatartási időben a következő telefonszámon: 06-70/371-2931.

Pásztó, 2016. május 17.

 Tisztelettel:

 Dr. Boczek Tibor
 főigazgató